Sản phẩm

Tròng Kính Zeiss Clarity 1.60 AS LT

Giá gốc: 2,500,000 (VND)

Giá bán: 2,500,000 vnđ

Tròng Kính Zeiss Clarity 1.56 AS LT

Giá gốc: 1,500,000 (VND)

Giá bán: 1,500,000 vnđ

Tròng Kính Đổi Màu ZEISS 1.50 PhotoFusion

Giá gốc: 6,000,000 (VND)

Giá bán: 6,000,000 vnđ

Tròng Kính Zeiss Clarity 1.67 AS LT

Giá gốc: 4,500,000 (VND)

Giá bán: 4,500,000 vnđ