Chiết Xuất

Tất cả thương hiệu: ChemiEssilorEXCELITEPolycoreHOYA

Tròng Kính Mát Có Độ Ecolite 1.56 SunLens By Essilor

Giá gốc: 680,000 (VND)

Giá bán: 680,000 vnđ

TRÒNG KÍNH MÁT CÓ ĐỘ Essilor 1.61 POLARIZED XPERIO

Giá gốc: 5,480,000 (VND)

Giá bán: 5,480,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Chemilens U2 1.74

Giá gốc: 2,668,000 (VND)

Giá bán: 2,668,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Chemilens U2 1.67

Giá gốc: 1,368,000 (VND)

Giá bán: 1,368,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Chemilens U2 1.60

Giá gốc: 739,000 (VND)

Giá bán: 739,000 vnđ

Tròng Kính Mát POLARIZED HMCS 1.56

Giá gốc: 1,200,000 (VND)

Giá bán: 1,200,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore XB39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Mát Có Độ Polycore HK39 Tráng Gương

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Kính Mát Có Độ Excelite Polarview 3D

Giá gốc: 3,268,000 (VND)

Giá bán: 3,268,000 vnđ