Loại Tròng Kính

Tất cả thương hiệu: ChemiEssilorkodak lensHOYA

Tròng Kính Kodak FSV1.67 Asp UV400

Giá gốc: 1,350,000 (VND)

Giá bán: 1,350,000 vnđ

Tròng Kính ESSILOR 1.67 CRIZAL ALIZE UV AIRMAR

Giá gốc: 2,900,000 (VND)

Giá bán: 2,900,000 vnđ

CHEMI LENS 1.67ASP CRYSTARL U2 COATE

Giá gốc: 1,186,000 (VND)

Giá bán: 1,186,000 vnđ

HOYA-Nulux EP 1.67 HVLL 8 Lớp Váng

Giá gốc: 4,298,000 (VND)

Giá bán: 4,298,000 vnđ

HOYA-Nulux 1.67 SFT Siêu Chống Chói

Giá gốc: 2,368,000 (VND)

Giá bán: 2,368,000 vnđ