Ánh Sáng Xanh

Tròng Kính Lọc Ánh Sáng Xanh Excelite 1.55 Nano Blue

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Lọc Ánh Sáng Xanh ESSILOR 1.60 Crizal Prevenci

Giá gốc: 2,278,000 (VND)

Giá bán: 2,278,000 vnđ

TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI

Giá gốc: 1,238,000 (VND)

Giá bán: 1,238,000 vnđ

Tròng Lọc Ánh Sáng Xanh ESSILOR 1.67 Crizal Prevencia

Giá gốc: 3,468,000 (VND)

Giá bán: 3,468,000 vnđ

- 10%

Tròng Kính TSO-LENS BLUE-156BGC

Giá gốc: 550,000 (VND)

Giá bán: 550,000 vnđ

Tròng Ánh Sáng Xanh Essilor 1.61 EYEZEN CRIZAL

Giá gốc: 2,780,000 (VND)

Giá bán: 2,780,000 vnđ

Tròng Ánh Sáng Xanh Essilor 1.56 EYEZEN CRIZAL

Giá gốc: 1,728,000 (VND)

Giá bán: 1,728,000 vnđ

Tròng Ánh Sáng Xanh Chemi U3 1.60

Giá gốc: 700,000 (VND)

Giá bán: 700,000 vnđ

Tròng Ánh Sáng Xanh Chemi U3 1.67

Giá gốc: 1,300,000 (VND)

Giá bán: 1,300,000 vnđ