ZEISS PhotoFusion
Transitions Signature GEN 8
DuraVision BlueProtect UV
Trong Kính Essilor BLUE UV CAPTURE

TRÒNG KÍNH 1.67 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE
TRÒNG KÍNH 1.67 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE

Giá Góc 3,950,000 VNĐ

Giá Bán 3,950,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH 1.60 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE
TRÒNG KÍNH 1.60 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE

Giá Góc 2,180,000 VNĐ

Giá Bán 2,180,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH 1.56 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE
TRÒNG KÍNH 1.56 ESSILOR CRIZAL ROCK BLUE UV CAPTURE

Giá Góc 1,238,000 VNĐ

Giá Bán 1,238,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors
Tròng kính Đổi Màu 1.50 Essilor Trasitions Gen 8™ Colors

Giá Góc 3,838,000 VNĐ

Giá Bán 3,838,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV
Tròng Kính Đổi Màu 1.56 ZEISS PhotoFusion DuraVision Platinum UV

Giá Góc 3,668,000 VNĐ

Giá Bán 3,668,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV
TRÒNG KÍNH LỌC ÁNH SÁNG XANH 1.56 ZEISS DuraVision BlueProtect UV

Giá Góc 1,298,000 VNĐ

Giá Bán 1,298,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Duravision Platinum UV

Giá Góc 1,050,000 VNĐ

Giá Bán 1,050,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS  1.67 LotuTec UV

Giá Góc 2,300,000 VNĐ

Giá Bán 2,300,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV
Tròng Kính ZEISS 1.60 LotuTec UV

Giá Góc 1,500,000 VNĐ

Giá Bán 1,500,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV
Tròng Kính ZEISS 1.56 Lotu Tec UV

Giá Góc 798,000 VNĐ

Giá Bán 798,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark
Tròng Kính Essilor 1.59 Crizal Sapphire AS UV Poly Airmark

Giá Góc 1,890,000 VNĐ

Giá Bán 1,890,000 VNĐ

TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK
TRÒNG KÍNH ESSILOR 1.61 CRIZAL ALIZE UV AIRMARK

Giá Góc 1,438,000 VNĐ

Giá Bán 1,438,000 VNĐ

TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.67 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 3,468,000 VNĐ

Giá Bán 3,468,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.61 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 2,278,000 VNĐ

Giá Bán 2,278,000 VNĐ

Boy Girl Children
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI
TRÒNG LỌC ÁNH SÁNG XANH ESSILOR 1.56 CRIZAL PREVENCI

Giá Góc 1,238,000 VNĐ

Giá Bán 1,238,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV
Tròng Kính  ZEISS DuraVision AntiVirus  Platinum UV

Giá Góc 3,980,000 VNĐ

Giá Bán 3,980,000 VNĐ

Boy Girl Children
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.60 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 13,900,000 VNĐ

Giá Bán 13,900,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Physio 3.0

Giá Góc 11,680,000 VNĐ

Giá Bán 11,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.56 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,680,000 VNĐ

Giá Bán 6,680,000 VNĐ

Boy Girl
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max
Tròng Kính Đa Tròng 1.50 Essilor Varilux Comfort Max

Giá Góc 6,280,000 VNĐ

Giá Bán 6,280,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính VERSACE MOD3314 GB1
Gọng Kính VERSACE MOD3314 GB1

Giá Góc 5,800,000 VNĐ

Giá Bán 5,800,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính VERSACE MOD3313F GB1
Gọng Kính VERSACE MOD3313F GB1

Giá Góc 5,800,000 VNĐ

Giá Bán 5,800,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính VERSACE MOD3305 GB1
Gọng Kính VERSACE MOD3305 GB1

Giá Góc 5,200,000 VNĐ

Giá Bán 5,200,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính VERSACE MOD3304P GB1
Gọng Kính VERSACE MOD3304P GB1

Giá Góc 5,200,000 VNĐ

Giá Bán 5,200,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính VERSACE MOD3299B GB1
Gọng Kính VERSACE MOD3299B GB1

Giá Góc 5,800,000 VNĐ

Giá Bán 5,800,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính VERSACE MOD3298B GB1
Gọng Kính VERSACE MOD3298B GB1

Giá Góc 5,800,000 VNĐ

Giá Bán 5,800,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính VERSACE MOD1282D 1412
Gọng Kính VERSACE MOD1282D 1412

Giá Góc 5,600,000 VNĐ

Giá Bán 5,600,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính VERSACE MOD1280 1481
Gọng Kính VERSACE MOD1280 1481

Giá Góc 5,600,000 VNĐ

Giá Bán 5,600,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính VERSACE MOD1280 1433
Gọng Kính VERSACE MOD1280 1433

Giá Góc 5,600,000 VNĐ

Giá Bán 5,600,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính VERSACE MOD1280 1412
Gọng Kính VERSACE MOD1280 1412

Giá Góc 5,600,000 VNĐ

Giá Bán 5,600,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính BVLGARI BV2244B 2054
Gọng Kính BVLGARI BV2244B 2054

Giá Góc 10,600,000 VNĐ

Giá Bán 10,600,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính BVLGARI BV2244B 2023
Gọng Kính BVLGARI BV2244B 2023

Giá Góc 10,600,000 VNĐ

Giá Bán 10,600,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính BVLGARI BV2244B 2014
Gọng Kính BVLGARI BV2244B 2014

Giá Góc 10,600,000 VNĐ

Giá Bán 10,600,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính BVLGARI BV4209BF 504
Gọng Kính BVLGARI BV4209BF 504

Giá Góc 9,900,000 VNĐ

Giá Bán 9,900,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính BVLGARI BV2240 2014
Gọng Kính BVLGARI BV2240 2014

Giá Góc 9,300,000 VNĐ

Giá Bán 9,300,000 VNĐ

Boy Girl
Gọng Kính BVLGARI BV2233B 2054
Gọng Kính BVLGARI BV2233B 2054

Giá Góc 9,200,000 VNĐ

Giá Bán 9,200,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính BVLGARI BV2231T 2014
Gọng Kính BVLGARI BV2231T 2014

Giá Góc 11,400,000 VNĐ

Giá Bán 11,400,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính BVLGARI BV2231T 4001
Gọng Kính BVLGARI BV2231T 4001

Giá Góc 11,400,000 VNĐ

Giá Bán 11,400,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính BVLGARI BV2227 2062
Gọng Kính BVLGARI BV2227 2062

Giá Góc 10,800,000 VNĐ

Giá Bán 10,800,000 VNĐ

Girl
Gọng Kính BVLGARI BV2227 2033
Gọng Kính BVLGARI BV2227 2033

Giá Góc 10,800,000 VNĐ

Giá Bán 10,800,000 VNĐ

Girl

  Bài Viết Mới Nhất


Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Giới thiệu thương hiệu tròng kính Carl Zeiss

Tròng kính Carl Zeiss hay gọi tắt là tròng kính Zeiss là sản phẩm của tập đoàn Carl Zeiss đến từ Đức ...

Giới thiệu tròng kính Crizal Sapphire HR

Giới thiệu tròng kính Crizal Sapphire HR

Công nghệ chống phản quang 360 độ giúp hạn chế tối đa loá mắt đến từ mọi nguồn sáng xung quanh

Giới thiệu tròng kính Crizal Rock

Giới thiệu tròng kính Crizal Rock

Cải thiện hai đặc tính quan trọng đáp ứng kì vọng của người sử dụng khả năng chống trầy xước và bám bẩn

Giới thiệu tròng kính ZEISS DriveSafe

Giới thiệu tròng kính ZEISS DriveSafe

là tròng kính đáp ứng nhu cầu thị giác của người lái xe và thích hợp sử dụng hàng ngày

CÁCH ĐỌC ĐƠN KÍNH THUỐC

CÁCH ĐỌC ĐƠN KÍNH THUỐC

Hiểu đúng đơn kính thuốc của mình cũng là một cách kiểm soát sự gia tăng độ cận ...

Essilor Crizal Prevencia-Chống Tia Sáng Xanh Có Hại

Essilor Crizal Prevencia-Chống Tia Sáng Xanh Có Hại

Tròng kính Prevencia của Essilor với công nghệ độc quyền bảo vệ mắt trước tại hại của ánh sáng xanh 

Kính phân cực là gì ?

Kính phân cực là gì ?

Ngoài chức năng chống chói, tròng phân cực polarized còn được phủ lớp chống UV bảo vệ mắt khỏi những tia cực tím

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

10 Lời khuyên cho người dùng kính đa tròng lần đầu

Mắt kính đa tròng vỗn dĩ là loại kinh khó làm quen nhất so với các loại kính thuốc khác ...

Kính hai trong và kính đa tròng có sự khác nhau như thế nào ?

Kính hai trong và kính đa tròng có sự khác nhau như thế nào ?

Kính hai tròng thường được kê đơn cho những người bị lão thị. Vậy kính hai tròng là gì...

Giải Pháp Cho Mắt Lão Thị

Giải Pháp Cho Mắt Lão Thị

Kính mắt chính là phương pháp phổ biến và ít can thiệp tới nhãn cầu nhất nhằm giải quyết vấn đề thị giác